NORREK, Vestfold Fugl, Haugen Gruppen / Meny Inspirasjonbrosjyre